Pillow – Nikko Silver Metallic

Iridescent silver metallic throw pillow.